wtorek, 12 lipca 2011

DLACZEGO DAJEMY JAŁMUŻNĘ?

Do Kino i Juany uśmiechnęło się szczęście: w morskich odmętach odnaleźli drogocenną perłę, która miała poprawić ich smutny los. Niestety, wieść o znalezisku dotarła do zbyt wielu uszu w miasteczku:

„Wieści dotarły szybko do żebraków przed kościołem i wywołały u nich radosny chichot, wiedzieli bowiem, że nikt nie rozdaje tak hojnie jałmużny, jak człowiek ubogi, do którego uśmiechnęło się szczęście.” (114)

Zastanowiło mnie, skąd się bierze taka prawidłowość? Myślę, że można by zaproponować cały szereg rozwiązań, od pesymistycznych po optymistyczne:
  1. Każdy nowobogacki chce popisać się przed otoczeniem zgromadzonym majątkiem. Majątek jest w takim przypadku cechą, która decyduje o pozycji w społeczeństwie. Demonstracyjne wręczanie wielkich sum biedakom ma być sygnałem dla innych: „jestem od was lepszy!”
  2. Dawanie jałmużny może być także aktem upokarzania tego, który znalazł się w tak ciężkiej sytuacji, że musi żebrać. Łatwo rozpoznać takich darczyńców – dają ze złośliwym uśmiechem, są pełni wyższości i nietłumionej pogardy, dla tego, któremu podobno pomagają.
  3. Dający jałmużnę mogą przez to sami siebie dowartościowywać. Taki człowiek rozczula się nad sobą, jest pełen wzniosłych myśli o swojej dobroci i wielkoduszności.
  4. Ludzie, którzy jeszcze niedawno żyli w ubóstwie, współczują tym, którym się mniej w życiu poszczęściło. Pomagają przez wzgląd na swoją przeszłość.
  5. Ludzie tacy czują się bardzo silnie związani z lokalną wspólnotą i chcą z nią dzielić zarówno szczęście, jak i nieszczęście.
  6. Ludzie, którzy wywodzą się z ubogich środowisk, często nie potrafią poradzić sobie z nagłym bogactwem i szybko cały majątek trwonią. Jałmużna może być przykładem takiego „trwonienia”.
  7. Wszystko po trochu (propozycja Sayuri)
Czytelnikom pozostawiam wybór najlepszej propozycji.

Cytaty pochodzą z książki: John Steinbeck "Kasztanek.Perła", Czytelnik, Warszawa 1965 w tłumaczeniu Jana Zakrzewskiego i Juliusza Kydryńskiego

Książkę przeczytałem dzięki projektom NZS UG: "Czytelnia" i "EkoŻak"